Podporují nás
Junák? Skaut?

Junák nebo skaut? Je v tom rozdíl? No ... všichni Junáci jsou skauti, ale opačné tvrzení není správné :o). Junák je název jedné z národních skautských organizací v ČR, ke které patříme i my. Je to početně největší, tradiční a nejznámější skautská organizace u nás. Jako jediná u nás je zároveň členem mezinárodních skautských organizací WOSM, WAGGGS... Jejím základním rozpoznávacím znakem mimo označení Junák je lilie s hlavou psa. Ostatní organizace skautů mají jiné symboly a více-méně pozměněné názvy. Liší se mezi sebou většinou jen nepatrně, základní principy (dané zakladateli organizace) jsou prakticky pro všechny shodné. Pro naši činnost používáme označení skauting, skautování ... je to praktičtější a lépe to zní :-) ...K čemu je skautování dobré?

Skautování je založeno na respektování tradičních hodnot, přesto nabízí pomoc i v našem moderním světě. Prohlubuje samostatnost, ale i schopnost týmové spolupráce, rozšiřuje obzory, otevírá svět, učí komunikaci, má propracovaný výchovný systém založený na dobrovolnosti. Hodně zajímavá je možnost získat první zkušenost s řízením týmu a vlastně poznání základů manažerské práce. Schopní vedoucí již od 15 let prochází kurzy, kde se učí základy psychologie, pedagogiky, zdravovědy, metodiky, hospodaření a řady dalších a to hlavně v praxi. A přitom všem se klade důraz na slušnost, přátelství, toleranci a solidaritu.

Skauti a skautky
  • hrájí fér
  • spolupracují s ostatními
  • jsou ohleduplní ke svému okolí
  • mají vztah k přírodě
  • snaží se tvořit svět lepší
  • berou vlastní život do svých rukou


Skauting, to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.
Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno.
Být aktivní a najít vlastní místo ve světě.
Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.
Junák – svaz skautů a skautek ČR sdružuje 45 tisíc dětí a mladých lidí a je tedy největší výchovnou organizací v republice. Zároveň je členem mezinárodních skautských organizací WOSM a WAGGGS.